از یک مشکل همیشگی تا تولید یک محصول کاربردی

راه حلی برای تعریق زیاد

بنیامین خالقی، جوان، خوش‌انرژی و پر از انگیزه برای آینده است. وقتی در مورد روند تولید محصولش صحبت می‌کند هیجان و امید در صدایش موج می‌زند. هرچند از مشکلات اقتصادی و تأثیرش بر روند تولید محصولاتش می‌گوید اما یقین دارد راهش را تا آخرین لحظه با همین نیرو و انرژی ادامه خواهد داد. این تولیدکننده‌ی […]

نوشته از یک مشکل همیشگی تا تولید یک محصول کاربردی اولین بار در چطور پدیدار شد.