اضطراب جدایی در کودکان؛ علائم و راه‌های درمان آن

قطعا برای شما هم اتفاق افتاده است که کودک شما در هنگام جداشدن از شما دچار عواطف و احساسات ناخوشایندی شود. اما آیا شما به عنوان والدین او می‌دانید در این مواقع چه کار باید کرد؟ اگر این اضطراب کودک‌تان شدید شوند یا تا زمان مدرسه رفتن یا انجام سایر فعالیت‌ها به قوه خود باقی […]

نوشته اضطراب جدایی در کودکان؛ علائم و راه‌های درمان آن اولین بار در چطور پدیدار شد.