تئوری‌های اصلی رهبری و مدل‌های پیاده‌سازی آنها

چرا برخی از رهبران به موفقیت دست پیدا می‌کنند و برخی دیگر از رهبران با شکست مواجه می‌شوند؟ حقیقت این است که هیچ «ترکیب معجزه‌گری» از ویژگی‌هایی که باعث موفقیت یک رهبر می‌شوند، وجود ندارد و شرایط مختلف ویژگی‌های مختلفی را می‌طلبد. اما این موضوع به این معنی نیست که نمی‌شود یاد گرفت که چگونه […]

نوشته تئوری‌های اصلی رهبری و مدل‌های پیاده‌سازی آنها اولین بار در چطور پدیدار شد.