جعبه‌ی بِتاری: پیوند نگرش و رفتار

جعبه بتاری

رئیس فربد نسبت به او دچار سوءتفاهم شده است، نه به این دلیل که او کاربلد نیست بلکه این‌طور به نظر می‌رسد که رئیس فربد بر پایه‌ی اصول و قواعد خاصی تصمیم می‌گیرد. رئیس بیشترِ روز را صرف زیرنظر گرفتن کارکنان می‌کند تا اطمینان پیدا کند که آنها وظایف‌شان را انجام می‌دهند، دقت می‌کند که […]

نوشته جعبه‌ی بِتاری: پیوند نگرش و رفتار اولین بار در چطور پدیدار شد.