خوش بینی چه تاثیری روی موفقیت سازمان دارد؟

دیفرانسیل، انتگرال، تانژانت و کوتانژانت جزو موضوعاتی است که جوانان قبل از وارد شدن به بازار کار باید بیاموزند (چرا که حتما درآینده به آن نیاز خواهند داشت!!) اما همین‌طور که آموختن ریاضی و مثلثات مهم و ارزشمند است، یادگیری خوش‌بینی هم اهیمت زیادی دارد . اهمیت خوش بینی درست به همان اندازه‌ای که حل […]

نوشته خوش بینی چه تاثیری روی موفقیت سازمان دارد؟ اولین بار در چطور پدیدار شد.