در نجات جان بیماران فقیر مبتلا به سرطان سهیم می‌شویم

کمک به خیریه

امسال چهارمین سالی است که می خواهیم فطریه هایمان را به یک جای مطمئن بدهیم تا علاوه بر پرداخت فطریه، به معالجه بیماران فقیر مبتلا به سرطان سهیم باشیم و بتوانیم جان‌هایی را نجات دهیم. بیمارستان و خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان (امید) که عهده‌دار پذیرش و درمان بیماران سرطانی است، با کمک‌های […]

نوشته در نجات جان بیماران فقیر مبتلا به سرطان سهیم می‌شویم اولین بار در چطور پدیدار شد.