دوست خیالی کودکان و ۴ نکته که والدین باید درمورد آن بدانند

نکته‌هایی در مورد دوست خیالی کودکان

خانمی تعریف می‌کرد که یک‌بار موقع رانندگی به‌همراه کودکانش اتفاقی افتاد که او را بسیار ترساند. سه کودکش روی صندلی‌های عقب خودرو نشسته بودند و او در بزرگ‌راه می‌راند که ناگهان کوچک‌ترین دخترش که ۴ ساله بود، با وحشت فریاد می‌زند: «وایسا!» او که از این فریاد ناگهانی یکه خورده بود، به‌سرعت خودرو را متوقف […]

نوشته دوست خیالی کودکان و ۴ نکته که والدین باید درمورد آن بدانند اولین بار در چطور پدیدار شد.