رهبری خدمتگزار؛ ۱۰ ویژگی مهم در رهبران خدمتگزار

یکی از مهم‌ترین اهداف رهبری کمک کردن به افرادی است که عملکرد ضعیفی دارند تا بتوانند کارشان را بهبود بدهند و همچنین کمک کردن به افرادی که عملکرد خوبی دارند تا بتوانند کارشان را بهتر انجام دهند. جیم ران، کارآفرین آمریکایی همه‌ی افرادی که در تیم سعید کار می‌کنند می‌دانند که او برای کمک کردن […]

نوشته رهبری خدمتگزار؛ ۱۰ ویژگی مهم در رهبران خدمتگزار اولین بار در چطور پدیدار شد.