روابط باکیفیت؛ ابزاری برای خلق محیط کاریِ اثربخش

رویارویی هرروزه با مردم بر روحیه، سطح انرژی و انگیزه‌ی ما تأثیر می‌گذارد. یک احوال‌پرسی شادمانه و دوستانه بین همکاران، می‌تواند روز کاری مثبتی را برایتان به ارمغان بیاورد. درمقابل تعامل از روی بی‌میلی می‌تواند باعث فروکش کردن سطح انرژی‌ و اشتیاق‌تان بشود. ارتباط و پیوند با اطرافیان بر دورنمای شخصی و محیط کاری ما […]

نوشته روابط باکیفیت؛ ابزاری برای خلق محیط کاریِ اثربخش اولین بار در چطور پدیدار شد.