قانون اساسی آمریکا و مروری اجمالی بر آن

می‌توان گفت كه قانون اساسی شاكله‌ی تشكيل كشورهاست و كليه‌ی قوانين عادی و مقررات بايد همسو با اين قانون تصويب شود. به‌همین دلیل نيز نهادی به‌منظور حراست از قانون اساسی در كشورها ايجاد می‌شود. صیانت از قانون اساسی به مجموعه نهادها و سازوکارهایی اطلاق می‌شود که به‌وسیله‌ی آنها بدون هیچ‌گونه محدودیتی برتری قانون اساسی بر […]

نوشته قانون اساسی آمریکا و مروری اجمالی بر آن اولین بار در چطور پدیدار شد.