قاچاق کالا و مجازات آن در قانون

قاچاق کالا

هر زمان، چیزی که معامله‌ی آن از طرف دولت ممنوع شده باشد، وارد کشور شود، امر قاچاق صورت گرفته است. علم اقتصاد به‌طور مشخص کالای اقتصادی را که به‌صورت مخفیانه به مرزهای کشور وارد یا خارج شود کالای قاچاق می‌شناسد. در این مقاله قصد داریم به بررسی مفهوم حقوقی قاچاق کالا، اقسام کالا از نظر […]

نوشته قاچاق کالا و مجازات آن در قانون اولین بار در چطور پدیدار شد.