قیم کیست و شرایط انتصاب آن چگونه است؟

قیم کیست

قیم در لغت به‌معنای متولی، سرپرست و کسی است که متولی امر شخص محجور محسوب می‌شود. برای معرفی قیم و بررسی شرایط انتصاب آن، لازم است ابتدا با محجورین در حقوق ایران و تعاریف ولی قهری و وصی آشنا شویم و سپس به بررسی مفهوم قیم، انتصاب و شرایط آن طبق قانون بپردازیم. تعریف محجور […]

نوشته قیم کیست و شرایط انتصاب آن چگونه است؟ اولین بار در چطور پدیدار شد.