ماتریس سبک های رهبری؛ کدام سبک مناسب شما است؟‌

وقتی مدیریتِ افراد جدیدی را آغاز می‌کنید، از کجا بدانید که از کدام سبک رهبری باید استفاده کنید؟ در این مواقع چندین مورد وجود دارد که مشخص می‌کند از کدام سبک رهبری باید استفاده کنید. به عنوان مثال، آیا کار مورد نظر ظرفیت استفاده از خلاقیت را دارد یا صرفاً به یک روش مشخص انجام […]

نوشته ماتریس سبک های رهبری؛ کدام سبک مناسب شما است؟‌ اولین بار در چطور پدیدار شد.