مدیریت مبتنی بر ارزش چیست؟‌

در دهه‌ی اول قرن ۲۱ شاهد دو بحران اقتصادی بوده‌ایم که منجر به نابودی کامل برخی از شرکت‌های بزرگ و مهم شد. این موضوع باعث شد تا رهبران سازمان به این فکر بیفتند که چگونه می‌توانند در این شرایط بحرانی عملکرد اثربخشی داشته باشند تا بتوانند با موفقیت به بقای خود ادامه دهند. اما، «موفقیت» […]

نوشته مدیریت مبتنی بر ارزش چیست؟‌ اولین بار در چطور پدیدار شد.