مهارت‌های کارآفرینی؛ ملزومات موفقیت در راه‌اندازی یک کسب‌وکار

مهارت های کارآفرینی

چه چیزی باعث موفقیت کارآفرین‌ها می‌شود؟ مطمئنا داشتن مهارت‌های عالی در فناوری یا تخصص در حوزه‌های مهم در این موفقیت نقش دارد، اما اینها ویژگی‌های کارآفرینی نیستند. ویژگی‌های اصلی کارآفرین‌ها، صفاتی مانند خلاقیت، توانایی پیش‌ِرو در مواجهه با مشکلات و مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز برای ایجاد گروه‌های فوق‌العاده هستند. اگر می‌خواهید کسب‌وکاری را شروع کنید، […]

نوشته مهارت‌های کارآفرینی؛ ملزومات موفقیت در راه‌اندازی یک کسب‌وکار اولین بار در چطور پدیدار شد.