نحوه تحلیل سناریوهای گوناگون در ۵ مرحله

تصور کنید که با یک تصمیم‌گیری بسیار مهم روبه‌رو هستید که می‌تواند به‌طور اساسی زندگی شخصی شما را تحت تأثیر قرار دهد یا می تواند در آینده‌ی کسب و کار شما تعیین کننده باشد. شاید دارید به این موضوع فکر می‌کنید تا پول بیشتری برای خرید یک خانه‌ی بزرگتر اختصاص دهید. یا شاید در این […]

نوشته نحوه تحلیل سناریوهای گوناگون در ۵ مرحله اولین بار در چطور پدیدار شد.