همدلی در محیط کار؛ مهارت‌هایی برای درک بهتر دیگران

بسیاری از ما افرادی را می‌شناسیم که به‌خاطر مهارت‌های فنی‌ و حرفه‌ای‌شان به موقعیت و جایگاه شغلی خاصی رسیده‌اند، اما در ارتباط با دیگران از جمله همکاران‌شان مشکل دارند زیرا در مهارت‌های اجتماعی چندان قوی نیستند. ممکن است که این امر به دلیل رفتار خشک آنها هنگام درخواست از دیگران، گوش ندادن به دیگران یا […]

نوشته همدلی در محیط کار؛ مهارت‌هایی برای درک بهتر دیگران اولین بار در چطور پدیدار شد.