چارت سازمانی؛ ابزاری برای نشان دادن ارتباط اجزای یک سازمان

چارت سازمانی

امروز اولین روز کاری امیر در تیم فروش است و مدیر او کیوان فکر می‌کند که او به خوبی در حال جا افتادن است. او وارد سیستم‌ شده است، می‌داند که چگونه با یک شماره در بیرون از سازمان تماس بگیرد و تلفن‌ها را وصل کند و حتی به چند تماس داخلی نیز پاسخ داده […]

نوشته چارت سازمانی؛ ابزاری برای نشان دادن ارتباط اجزای یک سازمان اولین بار در چطور پدیدار شد.