چگونه جذبه مدیریتی خود را گسترش دهیم؟

اولین بار که محمد رئیسش را در حال صحبت در کنفرانس دید از اینکه چقدر خوب همه چیز را کنترل می‌کرد متعجب شد. بیشتر از ۱۰۰ نفر در آنجا حضور داشتند، اما با این حال او توانست آرامش و اعتماد به نفس خود را حفظ کند. اما چیز دیگری هم وجود داشت که همه را […]

نوشته چگونه جذبه مدیریتی خود را گسترش دهیم؟ اولین بار در چطور پدیدار شد.