کتاب تنهایی پرهیاهو؛ روایت کارگری که با کتاب‌ها زندگی می‌کردلطفا منتظر باشید…