۹ نشانه که می‌گوید کمال گرایی شما از کنترل خارج شده است

کمال‌گرایی خارج از کنترل

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که در آن کمال گرایی ارزش بسیار بالایی دارد. از سنین بسیار کم، پدر و مادر، مربیان و معلمان همیشه ما را تشویق کرده‌اند که به اهداف بزرگ برسیم؛ ولی هرگز به ما تعادل را نیاموخته‌اند. ما عادت کرده‌ایم که برای رسیدن به اهداف بزرگ هرچه را داریم، فدا کنیم، […]

نوشته ۹ نشانه که می‌گوید کمال گرایی شما از کنترل خارج شده است اولین بار در چطور پدیدار شد.